Hlavní obsah

fine [faɪn]

Přídavné jméno-ner, -nest

  1. dobrý, pěkný, kvalitní práce, osoba ap.You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.
  2. I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?be finemít se dobře hl. zdravotně ap.do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný
  3. v pořádku, ucházející, vyhovujícíThe doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.
  4. jemný, drobný, hebký písek ap.fine raindrobný déšťfine hairjemné vlasy
  5. kvalitní, drahý, vybraný
  6. slušný, férový, čestný člověk
  7. pěkný, slunečný počasí

Podstatné jméno

  1. pokutainflict a fine on sbuložit komu pokutuon-the-spot finebloková pokuta uložená na místě
  2. odstupné placené nájemcem či vazalem

Vyskytuje se v

fine: (that's) finedobře, fajn, prima

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

turn out: turn out finevyčasit se

assess: assess a finevyměřit pokutu

chop: chop sth finenajemno nasekat co

hefty: hefty finemastná pokuta

impose: impose a fineuložit pokutu

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

just: That's just fine!To je v pohodě!, To je dobrý! stačí to, půjde to

cítit se: feel fine, v daném prostředí ap. feel comfortablecítit se dobře

cvik: be practiced in sth, have sth down to a fine artmít v čem cvik

dostat: be fined for sthdostat pokutu za co

napařit: slap a fine on sb, fine sbnapařit pokutu komu

pokuta: fine sbdát komu pokutu

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

udělit: fine sb, impose a fine on sbudělit pokutu komu

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

umění: visual/fine/grafická graphic artsvýtvarné umění

vychytat: debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sthvychytat chyby kde v systému ap.

výtvarný: fine art(s)výtvarné umění

dařit se: I'm (doing) fine.Daří se mi dobře.

déšť: fine raindrobný déšť

hezky: The weather is fine.Je hezky.

hodit se: It suits me (fine).To se mi hodí. vyhovuje

jízda: He was fined for speeding.Dostal pokutu za rychlou jízdu.

klapat: It works (fine).hovor. Klape to.

mít se: I'm fine.Mám se dobře.

pěkný: nice/fine/fair weatherpěkné počasí

pokutovat: He was fined twice.Byl dvakrát pokutován.

prášek: fine powderjemný prášek

prima: I'm fine.Mám se prima.

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

fettle: in fine fettleve (výborné) formě, fit