Hlavní obsah

drahý

Přídavné jméno

  1. (cenou) expensive(nákladný) costlyBrE, hovor. dear, pric(e)yJe to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.(mnohem) dražší(much) more expensivety nejdražší obchodythe most expensive stores
  2. (drahocenný) precious(hodnotný) valuabledrahé kovyprecious metals
  3. (milovaný) dear, belovedDrahá Evo ...Dear Eve ...

Vyskytuje se v

kámen: drahý kámen drahokamprecious stone, gemstone

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kovheavy/light/precious/noble/rare metal

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.