Hlavní obsah

pěkný

Vyskytuje se v

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

nával: Ve vlaku byl pěkný nával.The train was pretty packed/crowded.

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

kaše: být v pěkné kašibe in a hot water

quite: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

how: To je ale pěkný ...How nice ...

nice: Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).Have a nice day.

few: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather