Hlavní obsah

pěkný

Vyskytuje se v

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

nával: Ve vlaku byl pěkný nával.The train was pretty packed/crowded.

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

kaše: být v pěkné kašibe in a hot water

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

how: How nice ...To je ale pěkný ...

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

few: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo