Hlavní obsah

fine [faɪn]

Přídavné jméno-ner, -nest

  1. dobrý, pěkný, kvalitní práce, osoba ap.You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.
  2. I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?be finemít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný
  3. v pořádku, ucházející, vyhovujícíThe doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.
  4. jemný, drobný, hebký písek ap.fine raindrobný déšťfine hairjemné vlasy
  5. kvalitní, drahý, vybraný
  6. slušný, férový, čestný člověk
  7. pěkný, slunečný počasí

Podstatné jméno

  1. pokutainflict a fine on sbuložit komu pokutuon-the-spot finebloková pokuta uložená na místě
  2. odstupné placené nájemcem či vazalem

Vyskytuje se v

fine: (that's) finedobře, fajn, prima

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

turn out: turn out finevyčasit se

assess: assess a finevyměřit pokutu

chop: chop sth finenajemno nasekat co

hefty: hefty finemastná pokuta

impose: impose a fineuložit pokutu

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

fettle: in fine fettleve (výborné) formě, fit