Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (náležitě) well, all-rightTo zní dobře. návrh ap.That sounds good.Dobře děláš! to je dobřeGood for you!
  2. (bezchybně) correctly, rightly, (a)rightJdou ty hodiny dobře?Is the clock right?
  3. (příznivě, příjemně, vhodně) wellNení mi dobře.I am not feeling well.Měj(te) se dobře.Have a nice day.

Vyskytuje se v

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

co: čím více, tím lépethe more the better

co: co nejlepšías good as possible

či: či lépeor rather

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

disponovaný: fyzicky dobře disponovanýphysically well-equipped

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

dobré: po dobrémamicably, peacefully

dobré: vyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicably

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

ještě: nebo ještě lépe...or better still...

lépe: nebo lépe řečenoor rather

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

lepší: dvakrát lepšítwice as good

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

myslet: myslet to dobře s kýmmean well by sb

naladěný: dobře/špatně naladěnýin a good/bad mood

naložený: být dobře naloženýbe in a good mood

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

nejlepší: co nejlepší ...the best possible ...

noc: Dobrou noc.Goodnight.

nuže: nuže dobráall right then

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

ovladatelný: dobře ovladatelnýřiditelný maneuverable, nástroj ap. wieldy

pohádka: pohádka na dobrou nocbedtime story

pochodit: pochodit dobře/špatněcome off/fare well/badly

pověst: dobrá pověstgood reputation

poznání: o poznání lepšínoticeably/visibly better

přání: přání všeho nejlepšíhobest wishes

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

ráno: dobré ráno(good) morning

rostlý: dobře rostlý postavouwell built

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

spolu: vycházet spolu (dobře)get on well together

střelec: nejlepší střelec turnaje ap.top scorer, golden boot

třetice: do třetice všeho dobréhothird time lucky

udělat: udělat komu dobředo sb good, hovor. velmi do sb the world of good

večer: Dobrý večer.Good evening.

víra: udělat co v dobré víře, že ...do sth in good faith that ...

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

vycházet: vycházet s kým dobřeget on/along well with sb

vychovaný: (slušně)/dobře vychovanýwell-bred, well-brought-up, well-mannered

vyjít: vyjít dobřeturn out well

vykonat: vykonat dobrý skutekdo a good deed

vypadat: vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappy

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

zkrátka: zkrátka a dobřesimply (expressed), in a word

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

bavit se: Dobře se bavte!Have fun!, Enjoy yourselves!

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

cítit se: Necítím se dobře.I don't feel well.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

dobrý: Je dobrý v matematice.He is good at maths.

dobrý: být v dobré kondicibe in good shape

dobrý: je dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sth

dobrý: mít dobrou náladube in a good mood

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.