Hlavní obsah

přání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (touha) wish(silné) desire(tužba) will(sen) dream(ne)naplněné přání(un)fulfilled wish
  2. (požadavek) request, demandMáte přání? v obchodě ap.Can I help you?Jaké máte přání?What would you like?, What can I do for you?vyslechnout čí přáníhear sb's requestvyhovět přání kohocomply with sb's requestna čí přáníat sb's request, at the request of sb, (dodávaný ap.) on request
  3. (dobrého) wish(es)přání všeho nejlepšíhobest wishes
  4. (gratulace) congratulations(písemné) greeting(s) cardposlat komu přánísend sb a greeting (card)vánoční přáníChristmas Card

Vyskytuje se v

narozeniny: přání k narozeninám pohled ap.birthday card

poslední: poslední přánílast wish

přát: přát komu k narozeninámwish sb a happy birthday

přát si: Přál bych si ...I would like (to) ...

zbožný: zbožné přáníneuskutečnitelné wishful thinking

na: na čí přáníat sb's request

přát: Přeji vám vše dobré.I wish you well.

přát: Přeji ti vše nejlepší.Best wishes., I wish you all the best.

přát si: Přála si, aby zemřel.She wished he would die.

přát si: Co si přejete k pití?What would you like to drink?

přát si: Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?

uzdravení: Přeji (ti)/(vám) brzké uzdravení.Have a speedy recovery!, Get well soon!

víc: Co víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

card: get-well cardpřání brzkého uzdravení písemné

demand: by popular demandna přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádá

dying: dying wishposlední přání umírajícího

greeting: birthday greetingspřání k narozeninám lístek

hope: fond hopebláhová naděje, zbožné přání neuskutečnitelné

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

pious: pious hopeszbožná přání

request: by popular requestna všeobecné přání velké většiny ap.

request: request songpísnička na přání

season: the season's greetingspřání veselých svátků vánočních či velikonočních

thinking: wishful thinkingplaná naděje, zbožné přání

wish: make a wishpřát si něco

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Mám radost i za něj.

luck: If you get no luck ...Pokud vám štěstí nepřeje..., Pokud nemáte štěstí..., Pokud se vám nedaří...

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

wish: I wish you well.Přeji vám vše dobré.