Hlavní obsah

splnit

Dokonavé sloveso

  1. (uskutečnit, vyplnit) co fulfil(provést - rozkaz ap.) carry out, accomplish sthsplnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise
  2. (vyhovět požadavku ap.) co meet, satisfy sth(vyhovět) comply with sth(očekávání) come up to sthsplnit závazkyfulfil/meet the obligations, (hl. finanční) meet the liabilitiesnesplnit co očekávání ap.fall short of sth

Vyskytuje se v

očekávání: live/come up to expectation(s)splnit/naplnit očekávání

podmínka: meet the conditions/requirementssplňovat/splnit podmínky

povinnost: fulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's dutiessplnit svoji povinnost

rozkaz: carry out the ordersplnit rozkaz

podařit se: The goal was achieved.Podařilo se splnit cíl.

sen: make one's dream come truesplnit si svůj sen

úkol: fulfil a tasksplnit úkol

závazek: meet one's obligations/liabilities to sb(s)plnit závazky ke komu

deliver: deliver on one's promisesplnit svůj slib

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

impossible: mission impossibleneproveditelná mise, poslání nelze splnit

mission: mission impossibleneproveditelný úkol, úkol nelze splnit

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

purpose: serve one's purposesplnit svůj účel

unmet: go unmetnebýt uspokojen/splněn požadavek ap.

goal: achieve one's goaldosáhnout svého cíle, splnit si svůj cíl

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

splnit: keep/deliver on one's promisesplnit (svůj) slib