Hlavní obsah

povinnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nutnost) duty, obligation(odpovědnost) responsibilityobčanská povinnostcivic dutyplnit svou povinnostdo one's dutysplnit svoji povinnostfulfil one's duty, (závazek) meet one's obligation, přen. pay one's duties
  2. (závazek) obligation, commitment(dluhová) liabilitypráv. vyživovací povinnostmaintenance obligationekon. daňová povinnosttax liability

Vyskytuje se v

branný: compulsory military servicebranná povinnost

spojit: mix business with pleasurespojit povinnost se zábavou

civic: civic dutiesobčanské povinnosti

confidentiality: duty of confidentialitypovinnost zachování mlčenlivosti

dodge: tax dodgedaňový únik, vyhýbání se daňové povinnosti

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.

legally: be legally obliged to do sthmít ze zákona povinnost udělat co

maintenance: práv. maintenance ordersoudní příkaz k vyživovací povinnosti

marital: marital obligationsmanželské povinnosti

moral: moral obligationmorální povinnost

neglect: neglect of dutyzanedbá(vá)ní povinnosti

negligent: be negligent of one's dutieszanedbávat své povinnosti

obligation: be under an obligation to do sthbýt povinen, mít povinnost udělat co

oblige: be obliged to do sthmuset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat co

onus: onus of proofdůkazní břemeno/povinnost

resume: resume one's dutiesznovu se ujmout svých povinností

reverse: reverse chargepřenesení daňové povinnosti z DPH

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

povinnost: civic dutyobčanská povinnost