Hlavní obsah

meet [miːt]

Slovesopt&pp met

 1. sb potkat (se) koho/s kým náhodouI have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...
 2. meet up with sb potkat koho, potkat se s kým náhodou
 3. sb setkat se, sejít se, dát si schůzku s kýmWhere shall we meet?Kde si dáme sraz?Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.
 4. sb seznámit se s kýmCome and meet ...Seznamte se s ...It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.
 5. Pleased to meet you. Těší mě(, že Vás poznávám).
 6. meet sb off sth přijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdugo to meet sbjít naproti komu
 7. meet with sb AmEsejít se, setkat se s kým
 8. meet with sth setkat se s čím reakcí ap.
 9. sth vyhovět čemu, splňovat, uspokojit co podmínky, požadavky ap.meet the demanduspokojit poptávku
 10. sth zvládnout problém ap., vypořádat se, poradit si s čím problémem ap.meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termínBrE meet the casestačit v dané situaci ap.
 11. (po)krýt, (u)hradit výdaje ap.
 12. setkávat se, dotýkat se dvě části, země ap.
 13. utkat se, střetnout se se soupeřem, nepřítelem ap.

Vyskytuje se v

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

demand: meet the demanduspokojit poptávku

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

meeting: arrange a meetingdomluvit (si) schůzku

meeting: call a meetingsvolat poradu

meeting: meeting roomzasedací/jednací místnost

meeting: chance meetingnáhodné setkání

meeting: athletics meetingatletický závod

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.