Hlavní obsah

same [seɪm]

Vyskytuje se v

same: the same(ten) stejný, (ten)týž, shodný jako jiný

summer: summer (beam)podvlak

summer time: Summer timeletní čas změna času

time: at the same timesoučasně, zároveň

token: by the same tokenstejným způsobem, obdobně

way: in the same waystejně tak

camp: summer campletní tábor

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

manner: in the same mannerstejně

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

same-sex: same-sex marriagehomosexuální sňatek

snowflake: bot. spring/summer snowflakebledule jarní/letní

solstice: summer/winter solsticeletní/zimní slunovrat

sport: winter/summer sportszimní/letní sporty

variation: variations of the same themeobměny stejného tématu

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

should: He indicated that I should do the same.Naznačil, že mám udělat totéž.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

jedno: the same (thing)jedno a totéž

letní: summer schoolletní škola

loni: last summerloni v létě

míra: to the same degree, stejně equallystejnou měrou, ve stejné míře

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

prázdninový: summer jobprázdninová brigáda

sezona: winter/summer seasonzimní/letní sezona střediska ap.

slunovrat: winter/summer solsticeastron. zimní/letní slunovrat

tábor: hl. v USA summer campletní tábor

tobě: same to youtobě taky odpověď na přání

vyjít: amount to the same thingvyjít na stejno

zrovna: exactly the samezrovna takový stejný

léto: in (the) summerv létě

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

pozdní: late summerpozdní léto

sídlo: summer residenceletní sídlo

starý: They are (of) the same age.Jsou stejně staří.

stejně: He is the same age as me.Je stejně starý jako já.

stejný: have the same opinionmít stejný názor

totéž: But that is the same thing.Ale to je totéž.

věk: be sb's age, be the same age as sbbýt ve stejném věku jako kdo

vrchol: high tide/summervrchol přílivu/léta

vrstevník: be the same age as sbbýt čím vrstevníkem

zároveň: do more things at the same time/simultaneously/naráz at oncedělat víc věcí zároveň

způsob: in the same way/manner/fashionstejným způsobem

žhavý: scorching/blazing/blistering summeržhavé léto

brdo: (all) very much the same, hovor. sameyna jedno brdo

kopyto: be (all) very much the samebýt na jedno kopyto stejné

loď: We are all in the same boat.Jsme všichni na stejné/jedné lodi.

písnička: It's the same old story.To je stará písnička.

vlaštovka: One swallow doesn't make a summer.Jedna vlaštovka jaro nedělá.