Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) way(styl) manner, fashion, mode, style(prostředky) means(metoda) methodtímto způsobem(in) this waynásledujícím způsobemas follows, in the following waystejným způsobemin the same way/manner/fashionzpůsob myšleníway of thinkingsvým způsobem do jisté míryin a way, (aby se tak řeklo) in a manner of speaking, (něco jako) sort of
  2. (gramatická kategorie) moodhl. AmE mode(o příslovci) mannerrozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)příslovečné určení způsobuadverbial of manner
  3. (podoba, ráz) manner(forma) form
  4. způsoby (chování) manners, behaviourzpůsoby form. demeanournemít žádné způsobyhave no manners

Vyskytuje se v

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

disarray: zcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čemthrow sth into disarray

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

easy: jednoduše, jednoduchým způsobemin an easy manner

fashion: jako obvykle, obvyklým způsobemin the usual fashion

incur: způsobit (si) vydání, mít výdajeincur expenses

life: životní styl, způsob životaway of life

manner: na způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru kohoin the manner of sth/sb

-mannered: milý, něžný, mající jemné způsobygentle-mannered

mood: rozkazovací způsobimperative mood

soft: nejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporusoft option

sort: něco na ten způsob, něco podobnéhosomething of the sort

tack: zkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístupchange tack

thinking: způsob myšleníway of thinking

through: podrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu coput sb through sth

traceable: mít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čímbe traceable to sth

vexation: (z)působit mrzutosti komucause sb vexation

way: jakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin any way necessary

working: způsob práce, pracovní metodamethod of working

wound: způsobit zraněníinflict a wound

delay: Způsobilo to jisté zpoždění.It caused some delay.

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdudo sb wrong, wrong sb

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobuin the imperative (mood)

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...