Hlavní obsah

určení

Vyskytuje se v

místo: (place of) destinationmísto určení

poloha: fix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sthurčit polohu koho/čeho

příslovečný: adverbialpříslovečné určení

určený: kniha ap. be meant for sb/sth, k čemu, na co vymezený be designated for sth, vyhrazený be given over to sthbýt určený pro koho, na co

určit: specifyblíže určit

způsob: adverbial of mannerpříslovečné určení způsobu

jím: a deputy designated by himjím určený zástupce

příčina: determine the cause of deathurčit příčinu smrti

stáří: determine the age of sthurčit stáří čeho

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

give over to, give up to: be given over/up to sthbýt vyhrazený na co/určený k čemu/věnovaný čemu

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

date: put a date on sth(přesně) určit termín čeho konání, vzniku ap.

určení: cíl (place of) destinationmísto určení