Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) way(styl) manner, fashion, mode, style(prostředky) means(metoda) methodtímto způsobem(in) this waynásledujícím způsobemas follows, in the following waystejným způsobemin the same way/manner/fashionzpůsob myšleníway of thinkingsvým způsobem do jisté míryin a way, (aby se tak řeklo) in a manner of speaking, (něco jako) sort of
  2. (gramatická kategorie) moodhl. AmE mode(o příslovci) mannerrozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)příslovečné určení způsobuadverbial of manner
  3. (podoba, ráz) manner(forma) form
  4. způsoby (chování) manners, behaviourzpůsoby form. demeanournemít žádné způsobyhave no manners

Vyskytuje se v

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdudo sb wrong, wrong sb

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

napadnout: Napadne vás (způsob), jak...?Can you think of a way to ...?

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobuin the imperative (mood)

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

easy: in an easy mannerjednoduše, jednoduchým způsobem

expense: put sb to expensezpůsobit komu výdaje

fashion: in the usual fashionjako obvykle, obvyklým způsobem

incur: incur expenseszpůsobit (si) vydání, mít výdaje

life: way of lifeživotní styl, způsob života

manner: in the manner of sth/sbna způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru koho

manner: adverb of mannerpříslovce způsobu

mood: imperative moodrozkazovací způsob

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

sort: in a sort of waytak trochu, svým způsobem

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

through: put sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu co

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

working: method of workingzpůsob práce, pracovní metoda

wound: inflict a woundzpůsobit zranění

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.