Hlavní obsah

form [fɔːm]

Vyskytuje se v

captain: (form) captainpředseda/předsedkyně třídy

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

application: application formpřihláška, žádost formulář

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

bodily: in bodily formfyzicky, materiálně existující ap.

diagrammatic: in diagrammatic formv podobě schématu/diagramu

enrolment: enrolment formpřihláška

entry: entry formpřihláška do soutěže, klubu ap. - formulář

genitive: genitive form/endinggenitivní vazba/koncovka

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

kidney: kidney-shaped, kidney-formledvinovitý list ap.

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

singular: ling. singular formjednotné číslo

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí

transfer: transfer formžádost o převedení akcií ap.

herewith: Fill in the form enclosed herewith.Vyplňte přiložený formulář.