Hlavní obsah

attachment [əˈtætʃmənt]

Vyskytuje se v

přirůst: sb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sbkdo/co komu přirostl(o) k srdci

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově