Hlavní obsah

attach [əˈtætʃ]

Vyskytuje se v

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

váha: přikládat váhu čemugive/attach weight to sth

přikládat: přikládat význam čemuattach/attribute/assign importance to sth

připisovat: Připisoval tomu velkou důležitost.He attached big importance to it.

význam: přikládat čemu velký významattach great importance to sth