Hlavní obsah

attach [əˈtætʃ]

Vyskytuje se v

value: attach great value to sthpřikládat čemu velký význam

attached: výp. find attachedv příloze najdete e-mailu

váha: give/attach weight to sthpřikládat váhu čemu

přikládat: attach/attribute/assign importance to sthpřikládat význam čemu

připisovat: He attached big importance to it.Připisoval tomu velkou důležitost.

význam: attach great importance to sthpřikládat čemu velký význam