Hlavní obsah

love [lʌv]

Sloveso

  1. milovat, mít rádShe loves sleeping.Strašně ráda spí.come to love sb/sthzamilovat si koho/coloved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově
  2. would love to hrozně rád by(ch) udělal coI would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

Číslovka

  • sport.nula skóre v tenisu

Vyskytuje se v

head: be head over heels (in love)být až po uši zamilovaný/zamilovaná

bite: love bitecucflek

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

fall: fall in lovezamilovat se

float: float fishinglov na plavanou, lov se splávkem, plavaná

live: They lived by hunting.Živili se lovem.

smother: smother loveopičí láska přílišná omezující ap.

whale: whale fishinglov velryb

memory: In loving memory (of) ...S láskou vzpomínáme (na)... zesnulého

jablko: rajské jablkotomato, zast. love apple

láska: vyznat lásku komudeclare one's love for sb, confess one's love to sb

láska: nešťastná láskaunhappy love

lov: lov rybfishing

velryba: lov velrybwhale hunting, i zpracování whaling

vyznat: vyznat lásku komudeclare one's love for sb, confess one's love to sb

zamilovaný: být zamilovaný do kohobe in love with sb, krátkodobě zblázněný have a crush on sb

hrozně: Hrozně rád bych ...I would love to ...

lov: jít na lovgo (out) hunting

milovat: Miluji tě.I love you.

milovat: Miluje pizzu.She loves pizza.

rád: Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.

s, se: S pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love

šíleně: být šíleně zamilovaný do kohobe madly in love with sb

tajně: tajně milovat kohosecretly love sb

zamilovaný: zamilovaná píseňlove song

zamilovaný: pro (všechny) zamilovanéfor (all) those in love

pohled: láska na první pohledlove at first sight

zahořet: zahořet láskou ke komulose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sb

zamilovat se: zamilovat se do koho až po ušifall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinker