Hlavní obsah

fall [fɔːl]

Slovesopt fell, pp fallen

  1. (s)padnout, padat k zemi
  2. napadnout sníh ap.
  3. klesat, snížit se hodnota ap.
  4. to sb padnout (do rukou), podlehnout komu město nepříteli ap.
  5. kniž.padnout, být zabit v bitvě ap.
  6. vyjadřuje změnu stavufall asleepusnoutfall illonemocnětfall silentzmlknout, ztichnoutfall in lovezamilovat sefall into debtzadlužit se, zabřednout do dluhů
  7. fall into náležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.
  8. on sb padnout na koho odpovědnost, vina ap.
  9. on sb/sth rozhostit se, nastat kde ticho ap., dopadnout na koho
  10. fall on připadnout na kdy na určitý den

Vyskytuje se v

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

ear: fall on deaf earsvyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.

fall: fall intonáležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.

fall apart: be falling apartsypat se, být na zhroucení, být na prášky z čeho

flat: fall flaton sth spadnout rovnou na co, namlít si co obličej ap.

grace: fall from graceupadnout v nemilost, ztratit oblibu

ill: fall ill with sthonemocnět čím

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

love: fall in love with sb/sthzamilovat se do koho/čeho

place: fall into placedobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe

prey: fall prey to sthstát se kořistí čeho, přen. podlehnout čemu panice, nemoci ap., padnout za oběť čemu

victim: fall victim to sb/sthstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

apart: fall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

disrepair: fall into disrepair(z)chátrat

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

down: fall downspadnout

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

fallen: fallen offupadlý, odpadlý

fall into: fall into conversation with sbnavázat/zapříst hovor s kým

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

off: fall offodpadnout, upadnout část ap.

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

quiet: go/fall quietztichnout, zmlknout

ruin: fall (in)to ruinchátrat, (z)pustnout

schedule: fall behind scheduledostat se do skluzu

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

sick: fall sick, zast. take sickonemocnět

silent: fall silentztichnout, zmlknout

sleep: fall into sleepusnout

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.

piece: fall to piecesrozpadnout se oblečení stářím ap.

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí

bezvědomí: fall unconscious, lose consciousnessupadnout do bezvědomí

kompetence: lie/fall within sb's authoritybýt v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetence

móda: go/fall out of fashion, become unfashionablevyjít z módy

nabírat: projekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayednabírat zpoždění

nachytat: na nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken innechat se nachytat

nemilost: fall from grace, fall into disgrace, fall foul of sbupadnout v nemilost

padnout: fall to one's knees, go down on one's kneespadnout na kolena

plácnout sebou: fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deckplácnout sebou (na zem)

podzim: in (the) autumn, AmE in the fallna podzim

pokles: fall of temperature, prudký temperature droppokles teploty

pozadu: be (falling) behind, proces ap. be running latebýt pozadu

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

skluz: fall behind scheduledostat se do skluzu, nabrat skluz

splnit: fall short of sthnesplnit co očekávání ap.

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural deathneujmout se

vodopád: Niagara FallsNiagarské vodopády

volný: free fallfyz. volný pád

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy

vyznít: fall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flatvyznít naprázdno

zapomnění: fall/sink into oblivionupadnout v zapomnění

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

žuchnout: ztěžka sednout ap. plump/plunk osf down, flop, spadnout come a cropper, fall overžuchnout sebou

dopadnout: fall (down) on the grounddopadnout na zem

dostat: He fell ill with flu.Dostal chřipku.

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

klika: be lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feetmít kliku

kóma: go/fall/lapse/sink/slip into a comaupadnout do kómatu

oběť: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

padat: His hair is falling out.Padají mu vlasy.

poklesnout: fall by 5 per centpoklesnout o 5%

prudce: fall sharply, dive, plunge, propadnout se slumpprudce (po)klesnout ceny ap.

pustit: She let it fall on the floor.Pustila to na zem.

spadnout: He fell from the roof.Spadl ze střechy.

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

šeřit se: The dusk is falling., It's getting dark.Šeří se.

trans: be in/fall into a trancebýt v/upadnout do transu

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

z, ze: He fell down the stairs.Spadl ze schodů.

asleep: fall asleepusnout

záhuba: be on the road to ruin, head for disaster, ride for a fallřítit se do záhuby

zřítit se: He fell off a cliff.Zřítil se z útesu.

ztichnout: The streets fell silent.Ulice ztichly.

daleko: Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.Jablko nepadá daleko od stromu.

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

klín: fall into sb's lap, fall into sb's hands like a ripe plumspadnout komu do klína

lep: fall for the bait, be taken in, fall into sb's trapsednout na lep

obětní: scapegoat, fall guy, kdo si to odpyká whipping goatobětní beránek

předcházet: Pride goes before a fall.Pýcha předchází pád.

pýcha: Pride goes before a fall.Pýcha předchází pád.

scestí: fall into bad waysdostat se na scestí

spár: fall into sb's clutchesdostat se komu do spárů do něčí moci

strom: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

zahořet: lose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sbzahořet láskou ke komu

zamilovat se: fall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinkerzamilovat se do koho až po uši

zbaštit: fall for it hook, line and sinkerzbaštit to i s navijákem