Hlavní obsah

fall [fɔːl]

Slovesopt fell, pp fallen

 1. (s)padnout, padat k zemi
 2. napadnout sníh ap.
 3. klesat, snížit se hodnota ap.
 4. fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu
 5. to sb padnout (do rukou), podlehnout komu město nepříteli ap.
 6. kniž.padnout, být zabit v bitvě ap.
 7. vyjadřuje změnu stavufall asleepusnoutfall illonemocnětfall silentzmlknout, ztichnoutfall in lovezamilovat sefall into debtzadlužit se
 8. fall into náležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.
 9. on sb padnout na koho odpovědnost, vina ap.
 10. on sb/sth rozhostit se, nastat kde ticho ap., dopadnout na koho
 11. fall on připadnout na kdy na určitý den

Vyskytuje se v

asleep: fall asleepusnout

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

ear: fall on deaf earsvyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.

fall apart: be falling apartsypat se, být na zhroucení, být na prášky z čeho

flat: fall flaton sth spadnout rovnou na co, namlít si co obličej ap.

grace: fall from graceupadnout v nemilost, ztratit oblibu

ill: fall ill with sthonemocnět čím

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

love: fall in love with sb/sthzamilovat se do koho/čeho

place: click/fall into placezapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se

place: fall into placedobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe

prey: fall prey to sthstát se kořistí čeho, přen. podlehnout čemu panice, nemoci ap., padnout za oběť čemu

victim: fall victim to sb/sthstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu

apart: fall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

bit: fall to bitsrozpadnout se na kousky

disrepair: fall into disrepair(z)chátrat

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

down: fall downspadnout

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

fallen: fallen offupadlý, odpadlý

fallen: náb. fallen angelpadlý anděl

fall into: fall into conversation with sbnavázat/zapříst hovor s kým

fall out: AmE Fall out!Rozchod! příkaz v opuštění formace

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

off: fall offodpadnout, upadnout část ap.

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

quiet: go/fall quietztichnout, zmlknout

ruin: fall (in)to ruinchátrat, (z)pustnout

schedule: fall behind scheduledostat se do skluzu

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

sick: fall sick, zast. take sickonemocnět

silent: fall silentztichnout, zmlknout

sleep: fall into sleepusnout

continue: The prices continue to fall.Ceny nadále klesají.

piece: fall to piecesrozpadnout se oblečení stářím ap.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

unconscious: fall unconsciousupadnout do bezvědomí

victim: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

móda: vyjít z módygo/fall out of fashion, become unfashionable

nabírat: nabírat zpožděníprojekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayed

nachytat: nechat se nachytatna nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken in

nemilost: upadnout v nemilost u kohofall from grace, fall out of favour with sb, fall into disgrace, fall foul of sb

padnout: padnout na kolenafall to one's knees, go down on one's knees

padnout: padnout za oběť komu/čemufall victim to sb/sth

padnout: padnout do pastifall into the trap

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

podzim: na podzimin (the) autumn, AmE in the fall

pokles: pokles teplotyfall of temperature, prudký temperature drop

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

rozchod: voj. Rozchod!(Company,) dismiss!, příkaz k opuštění formace Fall out!

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

splnit: nesplnit co očekávání ap.fall short of sth

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on

vodopád: Niagarské vodopádyNiagara Falls

volný: fyz. volný pádfree fall

vyjít: vyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zapomnění: upadnout v zapomněnífall/sink into oblivion

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

žuchnout: žuchnout sebouztěžka sednout ap. plump/plunk osf down, flop, spadnout come a cropper, fall over

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

kóma: upadnout do kómatugo/fall/lapse/sink/slip into a coma

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

padat: Padají mu vlasy.His hair is falling out.

padnout: padnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck

poklesnout: poklesnout o 5%fall by 5 per cent

prudce: prudce (po)klesnout ceny ap.fall sharply, dive, plunge, propadnout se slump

pustit: Pustila to na zem.She let it fall on the floor.

spadnout: Spadl ze střechy.He fell from the roof.

spadnout: Spadl jsem z kola.I fell off my bike.

spadnout: Spadla ze schodů.She fell down the stairs.

šeřit se: Šeří se.The dusk is falling., It's getting dark.

trans: být v/upadnout do transube in/fall into a trance

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

upadnout: upadnout v nemilost u kohofall from grace, form. fall into disfavour of sb

upadnout: upadnout do bezvědomílose consciousness, fall unconscious, lapse into unconsciousness

z, ze: Spadl ze schodů.He fell down the stairs.

z, ze: Spadla z kola.She fell off her bike.

zřítit se: Zřítil se z útesu.He fell off a cliff.

ztichnout: Ulice ztichly.The streets fell silent.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.