Hlavní obsah

fall behind

Vyskytuje se v

schedule: fall behind scheduledostat se do skluzu

nabírat: projekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayednabírat zpoždění

pozadu: be (falling) behind, proces ap. be running latebýt pozadu

skluz: fall behind scheduledostat se do skluzu, nabrat skluz