Hlavní obsah

schedule [ˈʃedjuːl also AmE ˈskedʒʊəl]

Vyskytuje se v

behind: behind schedulepozadu za plánem, ve skluzu

ahead of: ahead of scheduledříve (než bylo plánováno), před termínem

busy: busy schedulenabitý rozvrh

departure: scheduled departurepravidelný odjezd podle jízdního řádu

behind: We are 2 months behind schedule.Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

ediční: ediční plánpublishing schedule

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flight

letový: letový řádflight schedule

nabírat: nabírat zpožděníprojekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayed

nabitý: nabitý programtight/busy schedule

plán: podle plánu(according) to (the) plan, as planned, dle harmonogramu as scheduled

pravidelný: pravidelný odjezd podle jízdního řáduscheduled departure

program: televizní program seznam pořadůTV schedule

rozvrh: rozvrh hodin ve školeBrE timetable, AmE class schedule

řád: (autobusový) jízdní řád(bus) BrE timetable/AmE schedule

řád: letový řádflight schedule

sazebník: mzdový sazebníkwage scale/schedule

skluz: být ve skluzube behind schedule, proces ap. též be running late

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

splátkový: splátkový kalendářpayment schedule

termín: po termínuafter the deadline, zpožděně behind schedule

vlakový: vlakový jízdní řádBrE railway/train timetable, AmE train schedule

jízdní: (vlakový) jízdní řád(train) BrE timetable/AmE schedule

sazebník: sazebník poplatkůschedule of charges