Hlavní obsah

pravidelný

Přídavné jméno

  1. (stejnoměrně se opakující) regular(periodický) periodic(al)v pravidelných intervalechat regular intervalspravidelný letregular flightpravidelný odjezd podle jízdního řáduscheduled departure
  2. (rysy, tvar ap.) regular, symmetric(al)(geometrický) geometricgeom. pravidelný trojúhelníkregular triangle
  3. (dle pravidla) regularling. pravidelné slovesoregular verb

Vyskytuje se v

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flight

návštěvník: (pravidelní) návštěvníci divadeltheatregoers, playgoers

nepravidelný: med. nepravidelná srdeční činnostirregular heartbeat

sloveso: (ne)pravidelná slovesa(ir)regular verbs

departure: pravidelný odjezd podle jízdního řáduscheduled departure

goer: pravidelný návštěvník kostela/divadlachurchgoer/theatregoer

heartbeat: nepravidelná srdeční činnostirregular heartbeat

hour: mít/udržovat si pravidelný denní režim hl. spánku ap.keep regular hours

incremental: pravidelné zvýšení (platu) dle dohodyincremental increase

irregular: nepravidelná srdeční činnost, srdeční arytmie, nepravidelný tepirregular heartbeat

pulse: nepravidelný tepirregular pulse

save: zaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdyBrE, ekon. save-as-you-earn

tetrahedron: pravidelný čtyřstěnregular tetrahedron

equally: pravidelné intervalyequally spaced intervals

service: Auto by mělo mít pravidelný servis.The car should be serviced regularly.

pravidelný: v pravidelných intervalechat regular intervals