Hlavní obsah

hour [aʊə]

Podstatné jméno

  1. hodina 60 minutquarter-hourčtvrthodinahalf an hourpůl hodinyAmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinuby the hourod hodiny, na hodinukeep regular hoursmít/udržovat si pravidelný denní režim hl. spánku ap.
  2. hours přen.(celá) věčnost, dlouhá doba, hodiny
  3. the hour celá hodinaIt is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.
  4. kniž.doba, hodina denní ap.rush hourdopravní špičkaopening hoursotevírací dobaoffice hoursúřední hodiny
  5. hours pracovní týden

Vyskytuje se v

eleventh: v poslední chvíli, za pět minut dvanáctat the eleventh hour

hour: (celá) věčnost, dlouhá doba, hodinyhours

wake: doba, kdy je kdo vzhůru, doba bděnísb's waking hours

canonical: čas k modlenícanonical hours

long: pozdní hodina nočnílong hour

noon: polední přestávka v práci ap.noon hour

notice: hodinová výpověďhour's notice

quiet: noční klid dobaquiet hours

service: provozní hodiny knihovny ap.service hours

small hours: v časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránuin the small hours

unsocial: nestandardní pracovní doba víkendy, svátky, nočníunsocial hours

visiting: návštěvní hodinyvisiting hours

week: čtyřicetihodinový (pracovní) týden40-hour week

work: odpracované hodiny/rokyhours/years worked

working: pracovní dobaworking hours

zero: hodina H začátek akce ap.zero hour

a, an: 150 kilometrů za hodinu150 kilometres an hour

do: Jeli takových 100 mil za hodinu.They were doing some 100 miles an hour.

fast: Hodinky ti jdou o hodinu napřed.Your watch is an hour fast.

half: za půl hodinyin half an hour

inside: Vše bude připraveno do hodiny.Everything will be ready inside an hour.

less: necelou hodinu natoless than one hour later

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

čtvrt: čtvrt hodinyquarter (of an) hour

doba: pracovní dobaworking hours/time

hodina: hodina a půlan hour and a half

konzultační: konzultační hodinyoffice hours

ordinační: ordinační hodinyBrE surgery hours, AmE (doctor's) office hours

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

prodejní: prodejní dobashop(ping) hours

propustit: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

od, ode: placený od hodinypaid by the hour

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

před, přede: před hodinouone hour ago

přesčasový: přesčasová hodinaovertime hour

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.

after-hours: obchodování po uzavření burzyekon. after-hours trading