Hlavní obsah

hour [aʊə]

Podstatné jméno

  1. hodina 60 minutquarter-hourčtvrthodinahalf an hourpůl hodinyAmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinuby the hourod hodiny, na hodinukeep regular hoursmít/udržovat si pravidelný denní režim hl. spánku ap.
  2. hours přen.(celá) věčnost, dlouhá doba, hodiny
  3. the hour celá hodinaIt is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.
  4. kniž.doba, hodina denní ap.rush hourdopravní špičkaopening hoursotevírací dobaoffice hoursúřední hodiny
  5. hours pracovní týden

Vyskytuje se v

eleventh: at the eleventh hourv poslední chvíli, za pět minut dvanáct

wake: sb's waking hoursdoba, kdy je kdo vzhůru, doba bdění

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

canonical: canonical hoursčas k modlení

long: long hourpozdní hodina noční

long: longer working hoursdelší pracovní doba

noon: noon hourpolední přestávka v práci ap.

notice: hour's noticehodinová výpověď

notice: dismiss sb at an hour's noticepropustit koho na hodinu z práce

quiet: quiet hoursnoční klid doba

service: service hoursprovozní hodiny knihovny ap.

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu

unsocial: unsocial hoursnestandardní pracovní doba víkendy, svátky, noční

visiting: visiting hoursnávštěvní hodiny

week: 40-hour weekčtyřicetihodinový (pracovní) týden

work: hours/years workedodpracované hodiny/roky

working: working hourspracovní doba

zero: zero hourhodina H začátek akce ap.

a, an: 150 kilometres an hour150 kilometrů za hodinu

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

half: in half an hourza půl hodiny

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

less: less than one hour laternecelou hodinu nato

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour

čtvrt: čtvrt hodinyquarter (of an) hour

doba: pracovní dobaworking hours/time

doba: otvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours

hodina: hodina a půlan hour and a half

hodina: tři čtvrtě hodinythree quarters of an hour

hodina: za hodinupřijít ap. in an hour, stát ap. per hour

hodina: každou hodinuevery hour

hodina: za půl hodinyin half an hour

hodina: za čtvrt hodinyin a quarter of an hour

hodina: úřední hodinyoffice hours

konzultační: konzultační hodinyoffice hours

ordinační: ordinační hodinyBrE surgery hours, AmE (doctor's) office hours

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

prodejní: prodejní dobashop(ping) hours

propustit: propustit koho na hodinu z prácedismiss sb without notice, zast. give sb an hour's notice

provozní: provozní dobastroje ap. operating/operation time, úřadů, provozovny ap. business hours

pružný: pružná pracovní dobaflexible working hours

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

úřední: úřední doba/hodinyoffice hours, hours of attendance

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

dlouhý: delší pracovní dobalonger working hours

hodina: Je to asi hodina chůze.It's about an hour's walk.

od, ode: placený od hodinypaid by the hour

pokročilý: pokročilá hodinalate hour

před, přede: před hodinouone hour ago

přesčasový: přesčasová hodinaovertime hour

: Čekám tu už hodinu.I've been waiting here for an hour.

zastavit se: Zastavím se pro tebe za hodinu.I'll call for you in an hour.