Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (desetinné místo) pointpřekládá se konkrétní hodnotou daného čísla, point slouží jako ekvivalent pro desetinnou čárkužádná celá dvě desetiny 0,2zero point two
  2. ob.(hodina) the hourv celou (hodinu)at the top of the hour

Vyskytuje se v

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

celý: celé jméno úplnéfull name

noc: celou nocall night long, the whole night

nota: celá notasemibreve, AmE whole note

pepř: pepř celý nemletýpeppercorn(s)

po: po celý co obdobíthroughout sth

řada: celá řada čeho škála ap.a whole range of sth

svět: na/po celém světěall around/over the world

život: celý životall one's life, one's whole life (long)

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

necelý: za necelý rokin less than a year

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

rozmontovat: Celý stroj rozmontovali.They dismantled the whole machine.

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

utratit: Utratil jsem celé jmění.I spent a fortune.

zavalit: Bahno zavalilo celou vesnici.Mud buried the entire village.

žhavý: Byl jsem celý žhavý udělat to.I was eager to do it.

být: To je celý on.That's just like him.

best: v celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.at its best

clear: přes celý státclear across the state

coast: od pobřeží k pobřeží, přes celý kontinentcoast to coast

fore: na přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadlafore and aft

fullness: v celém rozsahu, bez výjimekin its fullness

hand: celá posádkaloď. all hands

lather: celý zpocenýin a lather (of sweat)

long: po celý rokall year long

mud: (celý) zablácený, zabahněnýcovered in mud

quiver: celý se třástbe all in a quiver

refund: vrácení celé částkyfull refund, refund in full

rogues' gallery: celá sbírka, přehlídka nežádoucích jevůrogues' gallery of sth

tingly: být celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.feel/be tingly

world: po celém světěall over the world

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

all: celý týdenall week

around: Prochodil jsem celé město.I walked around the city.

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

cross: Silnice protíná celou zemi.The road crosses the whole country.

eager: Byl celý žhavý to udělat.He was eager to do it.

entire: Strávil tam celý život.He had spent there his entire life.

extend: Jeskyně se táhnou celé míle.The caves extend for miles.

fully: Celých 30% chudých lidí ...Fully 30% of the poor ...

hour: Je pět minut po celé.It is five minutes past the hour.

less: necelou hodinu natoless than one hour later

much: Poslali celých 6 milionů charitě.They sent as much as 6 million for charity.

over: lidé z celého světapeople from all over the world

point: pět celých třifive point three

round: po celém světě, všude po světěall round the world

taken: Byl jsem z ní celý pryč.I was quite taken with her.

through: Během celé snídaně byl zticha.He kept quiet all through breakfast.

throughout: po celém světěthroughout the world

utterly: Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.They were utterly defeated.

celá: v celou (hodinu)at the top of the hour