Hlavní obsah

cross [krɒs]

Sloveso

  1. sth přejít na druhou stranu ap., překročit, přeplout co hranici ap.
  2. protínat, vést přes, křížit co cesta ap.The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.
  3. protínat se, (z)křížit se cesty ap.
  4. form.přelétnout, přeběhnout, letmo se objevit výraz ve tváři ap.cross sb's mindnapadnout koho myšlenka ap.
  5. cross osf pokřižovat se
  6. překřížit, zkřížit dát jedno přes druhécross one's armszkřížit rucecross one's legsdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

Podstatné jméno

  1. kříž(ek)die on the crosszemřít na křížimake the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchuMaltese crossmaltézský kříž s rameny ukončenými do VSt Andrew's crosssvatoondřejský kříž ve tvaru X, na skotské vlajceSt George's crosssvatojiřský kříž řecký kříž na britské vlajceastron. Southern/Northern crossJižní/Severní kříž souhvězdímark sth with a crosszakřížkovat co
  2. between sth and sth něco mezi čím a čím ani jedno ani druhé
  3. sport.centr, křížná přihrávka

Vyskytuje se v

cross: pokřižovat secross osf

cross-current: třecí plochy předměty neshodycross-currents

cross-purposes: with sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomkybe at cross-purposes

finger: držet palce pro štěstícross one's fingers, keep one's finger crossed

heart: Na mou duši. čestné slovoCross my heart.

line: zajít příliš daleko v chovánícross the line

mind: napadnout koho co, přijít na mysl co komucross sb's mind

sword: with sb přen. zkřížit meče, dostat se do křížku s kýmcross swords

bit: křížová korunkacross bit

border: hraniční přechod, překročení hranicborder crossing

bracing: příčná vzpěrastav. cross bracing

cross-country: běžkycross-country skis

crossing: hraniční přechodborder crossing

cross-legged: sedět v tureckém sedu/na Turkasit cross-legged

examination: křížový výslechcross examination

handle: křížový kohoutek baterie ap., příčné madlocross handle

Maltese: Maltézský křížMaltese cross

nought: piškvorkynoughts and crosses

rate: křížový kurzekon. cross rate

run: přespolní běhcross-country run

running: přespolní běhsport. cross-country running

screwdriver: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

section: příčný řezx/cross section

ski: běžkycross-country skis

skiing: běh na lyžích, jízda na běžkáchcross-country skiing

way: křížová cestaway of the cross

frontier: překročit hranicecross the frontier

běh: přespolní běhcross-country run(ning)

běžka: jezdit na běžkáchdo cross-country skiing

červený: Červený kříž organizaceRed Cross

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

hákový: hákový křížcrooked cross, svastika swastika, řidč. fylfot

hranice: přejít hranicecross the border

hraniční: hraniční přechodborder crossing

chodec: přechod pro chodcepedestrian crossing, BrE zebra crossing, AmE crosswalk

kříž: Červený kříž organizacethe Red Cross

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

křížový: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

lyže: běh na lyžíchcross-country skiing

maltézský: maltézský kříž symbolMaltese cross

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

noha: dát si nohu přes nohucross one's legs

plavba: plavba přes co přejezdcrossing of sth

přehodit: přehodit nohu přes nohucross one's legs

přechod: hraniční přechodborder crossing

přejezd: žel. železniční přejezdBrE level/AmE grade/AmE railroad crossing

překročit: překročit hranicecross the frontier

sed: turecký sedcross-legged position

sedět: sedět na Turkasit cross-legged

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

výslech: křížový výslechcross examination

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mind

závora: žel. železniční závorycrossing gate/barriers

železniční: železniční přejezdBrE level crossing, railway/AmE railroad crossing

průřez: kruhový průřezcircular cross-section

přejet: přejet (přes) mostcross (over) the bridge

přejít: Přejděte ulici.Cross the street.

přes, přese: Přejděte přes ulici.Cross the street.

strana: přejít na druhou stranu (ulice)cross the street

držet: držet palcepro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root for

palec: držet komu palcekeep one's fingers crossed for sb

pěst: držet pěsti komu přát štěstíkeep one's fingers crossed for sb

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line