Hlavní obsah

cross [krɒs]

Podstatné jméno

  1. kříž(ek)die on the crosszemřít na křížimake the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchuMaltese crossmaltézský kříž s rameny ukončenými do VSt Andrew's crosssvatoondřejský kříž ve tvaru X, na skotské vlajceSt George's crosssvatojiřský kříž řecký kříž na britské vlajceastron. Southern/Northern crossJižní/Severní kříž souhvězdímark sth with a crosszakřížkovat co
  2. between sth and sth něco mezi čím a čím ani jedno ani druhé
  3. sport.centr, křížná přihrávka

Přídavné jméno

  • with sb, about sth naštvaný, dopálený, popuzený na koho, kvůli čemuget cross with sbnaštvat se na kohomake sb crossnaštvat, štvát koho

Vyskytuje se v

cross: pokřižovat secross osf

cross-current: třecí plochy předměty neshodycross-currents

cross-purposes: with sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomkybe at cross-purposes

finger: držet palce pro štěstícross one's fingers, keep one's finger crossed

heart: Na mou duši. čestné slovoCross my heart.

line: zajít příliš daleko v chovánícross the line

mind: napadnout koho co, přijít na mysl co komucross sb's mind

sword: with sb přen. zkřížit meče, dostat se do křížku s kýmcross swords

bit: křížová korunkacross bit

border: hraniční přechod, překročení hranicborder crossing

bracing: příčná vzpěrastav. cross bracing

cross-country: běžkycross-country skis

crossing: hraniční přechodborder crossing

cross-legged: sedět v tureckém sedu/na Turkasit cross-legged

examination: křížový výslechcross examination

handle: křížový kohoutek baterie ap., příčné madlocross handle

Maltese: Maltézský křížMaltese cross

nought: piškvorkynoughts and crosses

rate: křížový kurzekon. cross rate

run: přespolní běhcross-country run

running: přespolní běhsport. cross-country running

screwdriver: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

section: příčný řezx/cross section

ski: běžkycross-country skis

skiing: běh na lyžích, jízda na běžkáchcross-country skiing

way: křížová cestaway of the cross

frontier: překročit hranicecross the frontier

běh: přespolní běhcross-country run(ning)

běžka: jezdit na běžkáchdo cross-country skiing

červený: Červený kříž organizaceRed Cross

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

hákový: hákový křížcrooked cross, svastika swastika

hranice: přejít hranicecross the border

hraniční: hraniční přechodborder crossing

chodec: přechod pro chodcepedestrian crossing, BrE zebra crossing, AmE crosswalk

kříž: Červený kříž organizacethe Red Cross

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

křížový: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

lyže: běh na lyžíchcross-country skiing

maltézský: maltézský kříž symbolMaltese cross

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

noha: dát si nohu přes nohucross one's legs

plavba: plavba přes co přejezdcrossing of sth

přehodit: přehodit nohu přes nohucross one's legs

přechod: hraniční přechodborder crossing

přejezd: žel. železniční přejezdBrE level/AmE grade/AmE railroad crossing

překročit: překročit hranicecross the frontier

sed: turecký sedcross-legged position

sedět: sedět na Turkasit cross-legged

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

výslech: křížový výslechcross examination

závora: žel. železniční závorycrossing gate/barriers

železniční: železniční přejezdBrE level crossing, railway/AmE railroad crossing

průřez: kruhový průřezcircular cross-section

přejet: přejet (přes) mostcross (over) the bridge

přejít: Přejděte ulici.Cross the street.

přes, přese: Přejděte přes ulici.Cross the street.

strana: přejít na druhou stranu (ulice)cross the street

držet: držet palcepro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root for

palec: držet komu palcekeep one's fingers crossed for sb

pěst: držet pěsti komu přát štěstíkeep one's fingers crossed for sb

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line