Hlavní obsah

crossly [ˈkrɒslɪ]

Vyskytuje se v

cross: cross osfpokřižovat se

cross-current: cross-currentstřecí plochy předměty neshody

cross-purposes: be at cross-purposeswith sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomky

finger: cross one's fingers, keep one's finger crosseddržet palce pro štěstí

heart: Cross my heart.Na mou duši. čestné slovo

line: cross the linezajít příliš daleko v chování

mind: cross sb's mindnapadnout koho co, přijít na mysl co komu

sword: cross swordswith sb přen. zkřížit meče, dostat se do křížku s kým

bit: cross bitkřížová korunka

border: border crossinghraniční přechod, překročení hranic

bracing: stav. cross bracingpříčná vzpěra

cross-country: cross-country skisběžky

crossing: border crossinghraniční přechod

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

examination: cross examinationkřížový výslech

handle: cross handlekřížový kohoutek baterie ap., příčné madlo

Maltese: Maltese crossMaltézský kříž

nought: noughts and crossespiškvorky

rate: ekon. cross ratekřížový kurz

run: cross-country runpřespolní běh

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

section: x/cross sectionpříčný řez

ski: cross-country skisběžky

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

way: way of the crosskřížová cesta

frontier: cross the frontierpřekročit hranice

běh: cross-country run(ning)přespolní běh

běžka: do cross-country skiingjezdit na běžkách

červený: Red CrossČervený kříž organizace

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

hákový: crooked cross, svastika swastika, řidč. fylfothákový kříž

hranice: cross the borderpřejít hranice

hraniční: border crossinghraniční přechod

chodec: pedestrian crossing, BrE zebra crossing, AmE crosswalkpřechod pro chodce

kříž: the Red CrossČervený kříž organizace

křížem: cross one's legs/armsdát si nohy/ruce křížem

křížový: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

lyže: cross-country skiingběh na lyžích

maltézský: Maltese crossmaltézský kříž symbol

mysl: come (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mindpřijít na mysl komu

noha: cross one's legsdát si nohu přes nohu

plavba: crossing of sthplavba přes co přejezd

přehodit: cross one's legspřehodit nohu přes nohu

přechod: border crossinghraniční přechod

přejezd: BrE level/AmE grade/AmE railroad crossingžel. železniční přejezd

překročit: cross the frontierpřekročit hranice

sed: cross-legged positionturecký sed

sedět: sit cross-leggedsedět na Turka

Turek: sit cross-leggedsedět na Turka

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

výslech: cross examinationkřížový výslech

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

závora: crossing gate/barriersžel. železniční závory

železniční: BrE level crossing, railway/AmE railroad crossingželezniční přejezd

průřez: circular cross-sectionkruhový průřez

přejet: cross (over) the bridgepřejet (přes) most

přejít: Cross the street.Přejděte ulici.

přes, přese: Cross the street.Přejděte přes ulici.

strana: cross the streetpřejít na druhou stranu (ulice)

držet: pro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root fordržet palce

palec: keep one's fingers crossed for sbdržet komu palce

pěst: keep one's fingers crossed for sbdržet pěsti komu přát štěstí

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko