Hlavní obsah

cross [krɒs]

Sloveso

  1. sth přejít na druhou stranu ap., překročit, přeplout co hranici ap.
  2. protínat, vést přes, křížit co cesta ap.The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.
  3. protínat se, (z)křížit se cesty ap.
  4. form.přelétnout, přeběhnout, letmo se objevit výraz ve tváři ap.cross sb's mindnapadnout koho myšlenka ap.
  5. cross osf pokřižovat se
  6. překřížit, zkřížit dát jedno přes druhécross one's armszkřížit rucecross one's legsdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

Podstatné jméno

  1. kříž(ek)die on the crosszemřít na křížimake the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchuMaltese crossmaltézský kříž s rameny ukončenými do VSt Andrew's crosssvatoondřejský kříž ve tvaru X, na skotské vlajceSt George's crosssvatojiřský kříž řecký kříž na britské vlajceastron. Southern/Northern crossJižní/Severní kříž souhvězdímark sth with a crosszakřížkovat co
  2. between sth and sth něco mezi čím a čím ani jedno ani druhé
  3. sport.centr, křížná přihrávka

Vyskytuje se v

cross: cross osfpokřižovat se

cross-current: cross-currentstřecí plochy předměty neshody

cross-purposes: be at cross-purposeswith sb nerozumět si s kým, mluvit každý o něčem jiném, mít odlišné záměry nevědomky

finger: cross one's fingers, keep one's finger crosseddržet palce pro štěstí

heart: Cross my heart.Na mou duši. čestné slovo

line: cross the linezajít příliš daleko v chování

mind: cross sb's mindnapadnout koho co, přijít na mysl co komu

sword: cross swordswith sb přen. zkřížit meče, dostat se do křížku s kým

bit: cross bitkřížová korunka

border: border crossinghraniční přechod, překročení hranic

bracing: stav. cross bracingpříčná vzpěra

cross-country: cross-country skisběžky

crossing: border crossinghraniční přechod

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

examination: cross examinationkřížový výslech

handle: cross handlekřížový kohoutek baterie ap., příčné madlo

Maltese: Maltese crossMaltézský kříž

nought: noughts and crossespiškvorky

rate: ekon. cross ratekřížový kurz

run: cross-country runpřespolní běh

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

section: x/cross sectionpříčný řez

ski: cross-country skisběžky

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

way: way of the crosskřížová cesta

frontier: cross the frontierpřekročit hranice

běh: cross-country run(ning)přespolní běh

běžka: do cross-country skiingjezdit na běžkách

červený: Red CrossČervený kříž organizace

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

hákový: crooked cross, svastika swastika, řidč. fylfothákový kříž

hranice: cross the borderpřejít hranice

hraniční: border crossinghraniční přechod

chodec: pedestrian crossing, BrE zebra crossing, AmE crosswalkpřechod pro chodce

kříž: the Red CrossČervený kříž organizace

křížem: cross one's legs/armsdát si nohy/ruce křížem

křížový: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

lyže: cross-country skiingběh na lyžích

maltézský: Maltese crossmaltézský kříž symbol

mysl: come (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mindpřijít na mysl komu

noha: cross one's legsdát si nohu přes nohu

plavba: crossing of sthplavba přes co přejezd

přehodit: cross one's legspřehodit nohu přes nohu

přechod: border crossinghraniční přechod

přejezd: BrE level/AmE grade/AmE railroad crossingžel. železniční přejezd

překročit: cross the frontierpřekročit hranice

sed: cross-legged positionturecký sed

sedět: sit cross-leggedsedět na Turka

Turek: sit cross-leggedsedět na Turka

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

výslech: cross examinationkřížový výslech

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

závora: crossing gate/barriersžel. železniční závory

železniční: BrE level crossing, railway/AmE railroad crossingželezniční přejezd

průřez: circular cross-sectionkruhový průřez

přejet: cross (over) the bridgepřejet (přes) most

přejít: Cross the street.Přejděte ulici.

přes, přese: Cross the street.Přejděte přes ulici.

strana: cross the streetpřejít na druhou stranu (ulice)

držet: pro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root fordržet palce

palec: keep one's fingers crossed for sbdržet komu palce

pěst: keep one's fingers crossed for sbdržet pěsti komu přát štěstí

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko