Hlavní obsah

mysl

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (intelekt) mind(mozek) brain, headCo máte na mysli?What do you have in mind?To jsem neměl na mysli.That's not what I had in mind.přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, (napadnout) cross sb's mind
  2. (přesvědčení) opinion, mind, persuasionTo by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.
  3. (duševní stav) mood, spirits, heart

Vyskytuje se v

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mind

ano: Myslím, že ano.I think so.

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

myslet: Myslím, že ano.I think/guess so.

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

klesat: klesat na myslilose heart

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

poklesnout: poklesnout na myslilose heart

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

pop up: napadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavěpop up in sb's head

suggest: automaticky napadnout, (ihned) vytanout na mysli, nabízet se myšlenka, odpověď ap.suggest itself

torpid: otupělá mysltorpid mind

brain: Používej hlavu., Mysli trochu!Use your brain.

go: Myslím, že je čas jít.I think it is time to go.

mean: Víte, co myslím.You know what I mean.

meant: Co se tím myslí?What is meant by that?

mind: Myslím na to od..., Přemýšlím nad tím od...It's been in my mind since ...

most: Většina lidí myslí, že to bylo správné.Most people think it was right.

so: Myslím/Doufám, že ano.I think/hope so.

some: Někteří lidé si myslí ...Some people think ...

think: Myslím, že ne.I don't think so.

unbidden: To jméno mi samo vytanulo na mysli.The name came unbidden to my mind.

whatever: Co vlastně myslí?Whatever can he mean?

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind