Hlavní obsah

myšlení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb

ano: Myslím, že ano.I think so.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

mysl: Co máte na mysli?What do you have in mind?

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

se, si: Co si myslíš?What do you think?

vážně: A myslím to vážně.And I mean it/what I say.

z, ze: Ze začátku jsem myslel ...At the beginning I thought ...

způsob: způsob myšleníway of thinking

klesat: klesat na myslilose heart

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

poklesnout: poklesnout na myslilose heart

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

banish: zažehnat myšlenky na co, přestat myslet na cobanish the thought of sth

conceptual: abstraktní myšleníconceptual thinking

dismiss: pustit z hlavy co, přestat myslet na codismiss sth from one's mind

get over: nebrat se tak vážně, nemyslet jen na sebe, potlačit své ego odložit svou ješitnost ap.hovor. get over osf

mind: myslet kdo na co, přemýšlet kdo nad čímbe in sb's mind

mindful: myslet, dbát, hledět na cobe mindful of sth

pop up: napadnout koho, vytanout na mysli, naskočit komu v hlavěpop up in sb's head

preoccupied: zabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o cobe preoccupied with sth

shut: nepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si coshut one's mind to sth

suggest: automaticky napadnout, (ihned) vytanout na mysli, nabízet se myšlenka, odpověď ap.suggest itself

thinking: způsob myšleníway of thinking

way: názory, způsob myšleníway of thinking

brain: Používej hlavu., Mysli trochu!Use your brain.

by: Co tím myslíš?What do you mean by that?

can: To určitě nemyslíš vážně.You can't be serious.

feel: Co si myslíš o potratu?How do you feel about abortion?

fit: Dělej, jak myslíš.Do as you see fit.

go: Myslím, že je čas jít.I think it is time to go.

half: Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.He isn't half as clever as he'd thought.

mean: Co tím myslíte?What do you mean by it?

meant: Co se tím myslí?What is meant by that?

most: Většina lidí myslí, že to bylo správné.Most people think it was right.

must: To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?You must be joking!

no: Myslel jsem, že jsi emigroval. – Ne, ne.I thought you'd emigrated. – No, no.

real: Jako fakt?, To myslíš vážně?(Are you) for real?

serious: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?

so: Myslím/Doufám, že ano.I think/hope so.

some: Někteří lidé si myslí ...Some people think ...

suit: Posluž(te) si., Klidně. to udělej, Dělej, jak myslíš.Suit yourself.

think: To jsem si myslel.I thought so.

this: Ty si myslíš, že ... Proč?You think that ... Why is this?

unbidden: To jméno mi samo vytanulo na mysli.The name came unbidden to my mind.

whatever: Co vlastně myslí?Whatever can he mean?

would: Myslel jsem, že to budeš vědět.I thought you would know.

myslet: myslet dopředuthink ahead