Hlavní obsah

whatever [wɒtˈevə or wət-]

Zájmeno

  • co to (vlastně)? důraz, překvapeníWhatever can he mean?Co vlastně myslí?

Příslovce

Vyskytuje se v

necessary: udělej(te) vše, co je nutnédo whatever is necessary

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

whatever: Ať máte jakékoli pochybnosti.Whatever doubts you have.