Hlavní obsah

whatever [wɒtˈevə or wət-]

Zájmeno

  1. jakýkoli, každýWhatever doubts you have ...Ať máte jakékoli pochybnosti...
  2. co to (vlastně)? důraz, překvapeníWhatever can he mean?Co vlastně myslí?

Příslovce

Vyskytuje se v

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

necessary: do whatever is necessaryudělej(te) vše, co je nutné

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...