Hlavní obsah

necessary [ˈnesəsərɪ or nesɪ-]

Podstatné jméno-ie-

  1. necessaries zast.nutnosti, nezbytnosti základní životní potřeby
  2. the necessary hovor.prachy potřebná částka

Vyskytuje se v

evil: a necessary evilnutné zlo

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

krok: podniknout nutné krokytake necessary steps

nutno: je nutno dělat coit's necessary, it's imperative to do sth

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

potřeba: (po)dle potřebyas necessary/needed

případ: v případě nutnostiif necessary, in case of necessity

třeba: být třebabe necessary, k provedení ap. take sth

třeba: bude-li třebaif necessary, if need be

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures

zapotřebí: je zapotřebíit is necessary

zapotřebí: je/bude-li zapotřebíif necessary/needed/need be

zlo: nutné zlonecessary evil

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

nutný: To nebude nutné.It won't be necessary.

pokládat: Nepokládám to za nutné.I don't find it necessary.

potřeba: být potřebabe necessary, k provedení ap. take sth

potřeba: je/bude-li potřebaif necessary, if need be, je-li vyžadováno if required

potřeba: Není potřeba.There is no need to., It is not necessary.

potřeba: Je potřeba, aby ...It is necessary that ...

považovat: Považujete to za nutné?Do you consider it necessary?