Hlavní obsah

necessary [ˈnesəsərɪ or nesɪ-]

Podstatné jméno-ie-

  1. necessaries zast.nutnosti, nezbytnosti základní životní potřeby
  2. the necessary hovor.prachy potřebná částka

Vyskytuje se v

evil: a necessary evilnutné zlo

way: in any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onak

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.

dle: as necessary, je-li třeba if neededdle potřeby

krok: take necessary stepspodniknout nutné kroky

nutno: it's necessary, it's imperative to do sthje nutno dělat co

nutnost: in case of necessity/need/urgency, if necessaryv případě nutnosti

potřeba: as necessary/needed(po)dle potřeby

případ: if necessary, in case of necessityv případě nutnosti

třeba: be necessary, k provedení ap. take sthbýt třeba

učinit: take necessary measuresučinit nutná opatření

zapotřebí: it is necessaryje zapotřebí

zlo: necessary evilnutné zlo

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

nutný: It won't be necessary.To nebude nutné.

pokládat: I don't find it necessary.Nepokládám to za nutné.

považovat: Do you consider it necessary?Považujete to za nutné?

necessary: where necessarykde je třeba