Hlavní obsah

učinit

Dokonavé sloveso

  1. (udělat) co do sth(provést) perform
  2. (dát vznik) makeučinit nutná opatřenítake necessary measures
  3. co čím (jiným) make sth sth, render sth sthUčinil ji šťastnou.He made her happy.

Vyskytuje se v

zadost: učinit zadostčemu comply with sth, vykonat discharge, carry out sth

pokus: učinit pokus o comake an attempt to do sth

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

rozhodnutí: učinit rozhodnutímake a decision

výpověď: práv. učinit výpověďgive testimony/evidence

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

průlom: učinit průlom v čemmake a breakthrough in sth

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

credence: dodat na věrohodnosti čemu, učinit co věrohodnějšímlend credence to sth

faint: učinit chabý pokus o comake a faint attempt at sth

firm: učinit přísná opatřenítake firm measures

habitable: zobyvatelnit, učinit obyvatelným comake sth habitable

happy: učinit koho šťastnýmmake sb happy

likewise: udělat/učinit totéždo likewise

make: rozhodnout (se), učinit rozhodnutímake a decision

observation: učinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout comake an observation about/on sth

precaution: učinit preventivní opatření, pojistit se proti čemutake precautions against sth

provision: připravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čehomake provision for sth

remark: učinit poznámku o čem, podotknout comake a remark about sth

render: učinit nepoužitelnýmrender useless

right: přiznat práva komu, učinit komu po právudo sb right

safe: učinit co bezpečnějším, zbezpečnitmake sth safer

alive: oživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávěníbring sb/sth alive

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures