Hlavní obsah

vytvořit

Vyskytuje se v

zástupce: výp. vytvořit zástupce na plošecreate a desktop shortcut

rekord: ustavit/vytvořit rekordset/establish a new record

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

call: call into beingstvořit, vytvořit

collection: make a collection of sthvytvořit sbírku čeho

entrench: entrench osf swhopevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kde

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

habit: get into the habit of doing sthvytvořit si zvyk, zvyknout si, začít pravidelně dělat co

together: group togetherseskupit (se), vytvořit skupinu

record: set a recordvytvořit rekord

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.