Hlavní obsah

vytvoření

Vyskytuje se v

zástupce: výp. vytvořit zástupce na plošecreate a desktop shortcut

rekord: ustavit/vytvořit rekordset/establish a new record

vytvořit: Byly vytvořeny vhodnější podmínky.More suitable conditions have been created.

alliance: spojit se, vytvořit alianciform an alliance

call: stvořit, vytvořitcall into being

collection: vytvořit sbírku čehomake a collection of sth

entrench: opevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kdeentrench osf swh

forth: vytvořit co, dát vznik(nout) čemukniž. bring forth sth

habit: vytvořit si zvyk, zvyknout si, začít pravidelně dělat coget into the habit of doing sth

together: seskupit (se), vytvořit skupinugroup together

record: vytvořit rekordset a record

set: Vytvořil nový rekord.He set a new record.