Hlavní obsah

entrench [ɪnˈtrentʃ]

Vyskytuje se v

entrenched: pevně zakotvená klauzule nezměnitelná za normálních podmínekpráv. entrenched clause

entrench: opevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kdeentrench osf swh