Hlavní obsah

entrenched [ɪnˈtrentʃt or enˈ-]

Vyskytuje se v

entrench: entrench osf swhopevnit se, přen. pevně se etablovat, vytvořit si pevnou pozici kde