Hlavní obsah

together [təˈgeðə]

Příslovce

  1. společně, spolu
  2. dohromady, k sobě, u sebe tak, aby tvořili celekgroup togetherseskupit (se), vytvořit skupinuclasp one's hands togethersepnout rucepull osf togetherdát se dohromady, sebrat se
  3. pohromadě, pospolu, při sobě držethold togetherdržet při soběbring togetherdát dohromady lidi či věci

Předložka

  • together with sth/sb spolu s čím/kým

Vyskytuje se v

clump: shlukovat se, slepovat se, hrudkovat bakterie, rýže ap.clump (together)

get together: dát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.get sth together

group: seskupit (se), uskupit (se), utvořit skupinugroup together

gum: slepený oči ap.gummed together

knit: spojit, stmelit lidi ap.knit (together)

knock: propojit, spojit co místnosti zbouráním zdi ap.knock into one, knock together

lace: sepnout ruce s propletenými prstylace one's fingers together

pull together: sebrat se, vzpamatovat sepull osf together

put: dohromady, celkem sečtenoput together

tack: sestehovat, volně spíchnout cotack sth (together)

throw together: with sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.be thrown together

together: spolu s čím/kýmtogether with sth/sb

weld: sb form. stmelit kohoweld together

yoke: with sb/sth být svázaný s kýmbe yoked (together)

bolt: sešroubovat cobolt sth together

call: svolatcall together

cling: držet se pohromaděcling together

draw: smrštit se, smrsknout se, stáhnout se, srazit sedraw together

glue: slepit, sklížit coglue sth together

go: hodit se k sobě dvě věci ap.go together

grow: srůst, spojit se, splynoutgrow together/into one

huddle: tisknout se k sobě lidé zimou ap.huddle together

lash: svázat (k sobě)lash together

paste: slepit co (dohromady)paste sth together

run: stéci se, slít se, splynoutrun together

screw: sešroubovat co dohromadyscrew sth together

sew: sešítsew together

snap: zacvaknout, zapadnout (do sebe) díly skládanky ap.snap together

tie: svázat k sobětie together

wire: sdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em cowire sth together

press: sevřít rtypress one's lips together

rub: mnout si rucerub one's hands (together)

feather: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.

držet se: držet se pohromaděstick together

jít: jít k sobě hodit sego together

oběd: jít (spolu) na obědgo for lunch (together)

patřit: patřit k soběbelong together

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere

setkání: rodinné setkánífamily gathering/get-together

společně: dělat co společně s kýmdo sth together, ve spolupráci do sth in collaboration/association with sb

spolu: vycházet spolu (dobře)get on well together

stejně: stejně jako ...just as ..., spolu s together with ...

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

dát: dát co dohromady sestavitput sth together

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.rub one's hands together

pasovat: pasovat k soběgo together

sebrat se: Seber se!Pull yourself together!

sestavit: sestavit vládu/koaliciput together/form a government/coalition

srazit: Srazíme postele.We will push the beds together.

trávit: Trávili spolu prázdniny.They used to spend holidays together.

vyrůst: Vyrostli spolu.They grew up together.

vzchopit se: Vzchop se!Pull yourself together!, Get a grip on yourself!

vzpamatovat se: Vzpamatuj se!vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!

dohromady: jít dohromadybarvy, oblečení ap. go together, match

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

provaz: táhnout za jeden provazpull together

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

vrána: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.