Hlavní obsah

together [təˈgeðə]

Příslovce

  1. společně, spolu
  2. dohromady, k sobě, u sebe tak, aby tvořili celekgroup togetherseskupit (se), vytvořit skupinuclasp one's hands togethersepnout rucepull osf togetherdát se dohromady, sebrat se
  3. pohromadě, pospolu, při sobě držethold togetherdržet při soběbring togetherdát dohromady lidi či věci

Předložka

  • together with sth/sb spolu s čím/kým

Vyskytuje se v

clump: clump (together)shlukovat se, slepovat se, hrudkovat bakterie, rýže ap.

get together: get sth togetherdát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.

group: group togetherseskupit (se), uskupit (se), utvořit skupinu

gum: gummed togetherslepený oči ap.

knit: knit (together)spojit, stmelit lidi ap.

knock: knock into one, knock togetherpropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi ap.

lace: lace one's fingers togethersepnout ruce s propletenými prsty

pull together: pull osf togethersebrat se, vzpamatovat se

put: put togetherdohromady, celkem sečteno

tack: tack sth (together)sestehovat, volně spíchnout co

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

weld: weld togethersb form. stmelit koho

yoke: be yoked (together)with sb/sth být svázaný s kým

bolt: bolt sth togethersešroubovat co

call: call togethersvolat

cling: cling togetherdržet se pohromadě

draw: draw togethersmrštit se, smrsknout se, stáhnout se, srazit se

glue: glue sth togetherslepit, sklížit co

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

grow: grow together/into onesrůst, spojit se, splynout

huddle: huddle togethertisknout se k sobě lidé zimou ap.

lash: lash togethersvázat (k sobě)

paste: paste sth togetherslepit co (dohromady)

run: run togetherstéci se, slít se, splynout

screw: screw sth togethersešroubovat co dohromady

sew: sew togethersešít

snap: snap togetherzacvaknout, zapadnout (do sebe) díly skládanky ap.

tie: tie togethersvázat k sobě

wire: wire sth togethersdrátovat co, spojit co drát(k)em, omotat drát(k)em co

get together: I got together a list of all ...Sestavil jsem seznam všech...

press: press one's lips togethersevřít rty

rub: rub one's hands (together)mnout si ruce

feather: Birds of a feather flock together.Vrána k vráně sedá.

držet se: držet se pohromaděstick together

jít: jít k sobě hodit sego together

oběd: jít (spolu) na obědgo for lunch (together)

patřit: patřit k soběbelong together

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere

setkání: rodinné setkánífamily gathering/get-together

společně: dělat co společně s kýmdo sth together, ve spolupráci do sth in collaboration/association with sb

spolu: vycházet spolu (dobře)get on well together

stejně: stejně jako ...just as ..., spolu s together with ...

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

dát: dát co dohromady sestavitput sth together

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.rub one's hands together

pasovat: pasovat k soběgo together

sebrat se: Seber se!Pull yourself together!

sestavit: sestavit vládu/koaliciput together/form a government/coalition

spolu: Chodíme spolu. partneřiWe're going out together/dating.

srazit: Srazíme postele.We will push the beds together.

trávit: Trávili spolu prázdniny.They used to spend holidays together.

vyrůst: Vyrostli spolu.They grew up together.

vzchopit se: Vzchop se!Pull yourself together!, Get a grip on yourself!

vzpamatovat se: Vzpamatuj se!vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!

dohromady: jít dohromadybarvy, oblečení ap. go together, match

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

provaz: táhnout za jeden provazpull together

táhnout: táhnout za jeden provazpull together

vrána: Vrána k vráně sedá.Birds of a feather flock together.