Hlavní obsah

tie [taɪ]

Slovesopt&pp tied, ger tying

  1. sth (za)vázat, svázat, spoutat co upevnit, připoutattie togethersvázat k sobětie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel
  2. sb/sth to sth přivázat, uvázat, připoutat koho/co k čemuAmE, slang. tie one onopít se, nalít se, ožrat se
  3. sth (around)/over sth, sth with sth zavázat, ovázat, omotat co čím pentlí, šálou, nití ap.
  4. tie a knot in sth, tie sth in a knot uvázat uzel na čem, svázat co do uzlu
  5. be tied to sth přen. být spojený, být provázaný s čím, vázat se k čemu
  6. be tied to sth být vázán, být omezován čím
  7. with sb sport. remizovat, hrát nerozhodně s kým, dopadnout stejně jako kdo
  8. sport.vyrovnat stav/skóre, mít stejné skóre/stejný počet bodů soupeři ap.

Vyskytuje se v

bore: bore sb to tearsnudit koho k smrti

shed: shed tearsronit slzy

shred: tear sb/sth to shredsroztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikou

strip: tear a strip off sb, tear sb off a stripseřvat, sprdnout, sjet koho

tear: tearspláč, brekot

tear: be tornby sth být rozvrácen čím země válkou ap.

tear apart: tear sb apartzdrtit koho, rvát srdce komu

tear away: tear sb/sth awayfrom sth odtrhnout, odloučit koho/co od čeho

tie: tie a knot in sth, tie sth in a knotuvázat uzel na čem, svázat co do uzlu

tie down: tie sb downsvazovat, omezovat, vázat koho jeho svobodu, možnosti pohybu ap.

tier: tier(ed)patrový, etážový, víceúrovňový

tie up: tie sth upsvázat, zavázat, převázat co

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

beam: stav. tie beamkleština

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

duct: anat. tear ductslzný kanálek, slzovod

gas: tear gasslzný plyn

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

ligament: torn ligamentspřetržené vazy

sever: sever one's ties with sb/sthzpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čím

teardrop: tear-drop shaped(ve) tvaru kapky, kapkovitého tvaru

war: war-torn, war-wornválkou zničený

half: He tore it in half.Roztrhl to vejpůl.

tattered: tattered and tornna cimprcampr

nerozhodný: draw, tiesport. nerozhodný výsledek

nudit: hovor. bore the pants off someone, bore sb to tearsnudit koho k smrti

odpoutat: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodpoutat zrak od čeho

pláč: burst into tearspropuknout v pláč

plyn: tear gasslzný plyn

propuknout: burst into tearspropuknout v pláč

roztrhnout: tear/rip one's sthroztrhnout si co oblečení

slzný: tear gasslzný plyn

uzel: make/tie a knotuvázat uzel

vaz: strained/torn ligamentsnatažené/přetržené vazy

vyrovnávací: BrE equalizer, AmE game-tying goalsport. vyrovnávací gól

zpřetrhat: sever one's ties with sthzpřetrhat vztahy s čím

cucek: tear sth (in)to shredsroztrhat co na cucky

odtrhnout: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodtrhnout zrak od čeho

připoutat: chain sb/sth to sth, tie sb/sth to sth with a chainpřipoutat koho/co řetězem k čemu

remíza: The match ended in a tie.Utkání skončilo remízou.

rvát: tear sth into piecesrvát co na kusy

spona: tie clip, tie-pin, AmE stickpinspona do kravaty

srovnat: He straightened his tie.Srovnal si kravatu.

stáhnout: She tied her hair back.Stáhla si vlasy dozadu.

svázat: tie sb's hands, přen. omezit volnost tie sb downsvázat komu ruce

téct: Tears were running down his cheeks.Po tvářích mu tekly slzy.

trhat: Don't tear the envelope.Netrhej tu obálku.

urvat: He tore off my sleeve.Urval mi rukáv.

uvolnit: loosen one's tieuvolnit si kravatu

vázaný: hand-tied bouquetručně vázaná kytice

vázat: tie sth into a knotvázat co na uzel

zadržet: hold back one's tearszadržet slzy

zavázat: tie one's shoes, zašněrovat lace one's shoeszavázat si boty

závazek: single, no kids/tiessvobodný, bez závazků

kapka: tear a strip of sb, BrE give sb a ticking offhovor. dát komu kapky seřvat

pantofel: be henpecked, be tied to one's wife's apron strings, slepě oddaný manželce be uxoriousbýt pod pantoflem

roznést: porazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds, BrE slate sth, argumenty ap. drive a coach and horses through sthroznést koho/co na kopytech

smlsnout si: roznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to piecespřen. hovor. smlsnout si na kom

vlas: tear one's hair, beat one's breastpřen. rvát si vlasy

zamotat se: tie osf in knotszamotat se do toho do vlastních lží ap.

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom