Hlavní obsah

shed [ʃed]

Vyskytuje se v

shed: shed tearsronit slzy

transit: transit shedpřekladiště

tear: shed tearsronit slzy, plakat

domek: na nářadí ap. garden shed, obytný roubený garden cabinzahradní domek

chlup: moult, shed hairpouštět chlupy línat

krev: shed bloodprolévat krev

zahradní: na nářadí ap. garden shed, obytný roubený garden cabinzahradní domek

vnést: It could shed light on the situation.Mohlo by to do situace vnést trochu světla.

světlo: shed light on sthvnést světlo do čeho