Hlavní obsah

tear [tɪə]

Podstatné jméno

  1. slzashed tearsronit slzy, plakattear bombbomba se slzným plynem
  2. tears pláč, brekotburst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláčbe near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláčibe in tearsplakat, brečetwithout tearssnadný, bezbolestný

Slovesopt tore, pp torn

  1. sth roztrhnout (se), (roz)trhat (se), protrhnout (se) coPozor jiná výslovnost než teartear sth to piecesroztrhat co na kousky dopis ap., přen. roznést co na kopytech tvrdě zkritizovattear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku
  2. sth rozervat, rozdrásat, rozedrat kůži
  3. natrhnout si sval, zpřetrhat si vazy
  4. sth from sth utrhnout, vyrvat, urvat co odkud ze zdi ap.tear one's hairrvát si vlasy
  5. at sth rvát, škubat za co snažit se roztrhat
  6. swh vtrhnout, (v)řítit se, vrazit kamShe tore into the room.Vtrhla do místnosti.
  7. be torn by sth být rozvrácen čím země válkou ap.

Vyskytuje se v

bore: bore sb to tears/to death/stiffnudit koho k smrti

shed: shed tearsronit slzy

shred: tear sb/sth to shredsroztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikou

strip: tear a strip off sb, tear sb off a stripseřvat, sprdnout, sjet koho

tear apart: tear sb apartzdrtit koho, rvát srdce komu

tear away: tear sb/sth awayfrom sth odtrhnout, odloučit koho/co od čeho

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

duct: anat. tear ductslzný kanálek, slzovod

gas: tear gasslzný plyn

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

ligament: torn ligamentspřetržené vazy

tear away: tear osf away from sthodtrhnout se, odloučit se, odpoutat se od čeho nerad ap.

tear down: tear down sb's reputationnahlodat/podrýt čí (dobrou) pověst

teardrop: tear-drop shaped(ve) tvaru kapky

war: war-torn, war-wornválkou zničený

half: He tore it in half.Roztrhl to vejpůl.

tattered: tattered and tornna cimprcampr

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

pláč: propuknout v pláčburst into tears

plyn: slzný plyntear gas

propuknout: propuknout v pláčburst into tears

roztrhnout: roztrhnout si co oblečenítear/rip one's sth

slzný: slzný plyntear gas

vaz: natažené/přetržené vazystrained/torn ligaments

cucek: roztrhat co na cuckytear sth (in)to shreds

odtrhnout: odtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

rvát: rvát co na kusytear sth into pieces

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

trhat: Netrhej tu obálku.Don't tear the envelope.

urvat: Urval mi rukáv.He tore off my sleeve.

zadržet: zadržet slzyhold back one's tears

kapka: hovor. dát komu kapky seřvattear a strip of sb, BrE give sb a ticking off

roznést: roznést koho/co na kopytechporazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces

vlas: přen. rvát si vlasytear one's hair, beat one's breast