Hlavní obsah

tear [tɪə]

Podstatné jméno

  1. slzashed tearsronit slzy, plakattear bombbomba se slzným plynem
  2. tears pláč, brekotburst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláčbe near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláčibe in tearsplakat, brečetwithout tearssnadný, bezbolestný

Slovesopt tore, pp torn

  1. sth roztrhnout (se), (roz)trhat (se), protrhnout (se) coPozor jiná výslovnost než teartear sth to piecesroztrhat co na kousky dopis ap., přen. roznést co na kopytech tvrdě zkritizovattear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku
  2. sth rozervat, rozdrásat, rozedrat kůži
  3. natrhnout si sval, zpřetrhat si vazy
  4. sth from sth utrhnout, vyrvat, urvat co odkud ze zdi ap.tear one's hairrvát si vlasy
  5. at sth rvát, škubat za co snažit se roztrhat
  6. swh vtrhnout, (v)řítit se, vrazit kamShe tore into the room.Vtrhla do místnosti.
  7. be torn by sth být rozvrácen čím země válkou ap.

Vyskytuje se v

shed: shed tearsronit slzy

shred: tear sb/sth to shredsroztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikou

strip: tear a strip off sb, tear sb off a stripseřvat, sprdnout, sjet koho

tear: tearspláč, brekot

tear: be tornby sth být rozvrácen čím země válkou ap.

tear apart: tear sb apartzdrtit koho, rvát srdce komu

tear away: tear sb/sth awayfrom sth odtrhnout, odloučit koho/co od čeho

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

duct: anat. tear ductslzný kanálek, slzovod

gas: tear gasslzný plyn

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

ligament: torn ligamentspřetržené vazy

teardrop: tear-drop shaped(ve) tvaru kapky, kapkovitého tvaru

war: war-torn, war-wornválkou zničený

half: He tore it in half.Roztrhl to vejpůl.

tattered: tattered and tornna cimprcampr

nudit: hovor. bore the pants off someone, bore sb to tearsnudit koho k smrti

odpoutat: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodpoutat zrak od čeho

pláč: burst into tearspropuknout v pláč

plyn: tear gasslzný plyn

propuknout: burst into tearspropuknout v pláč

roztrhnout: tear/rip one's sthroztrhnout si co oblečení

slzný: tear gasslzný plyn

vaz: strained/torn ligamentsnatažené/přetržené vazy

cucek: tear sth (in)to shredsroztrhat co na cucky

odtrhnout: take one's eyes off sth, tear one's eyes away from sthodtrhnout zrak od čeho

rvát: tear sth into piecesrvát co na kusy

téct: Tears were running down his cheeks.Po tvářích mu tekly slzy.

trhat: Don't tear the envelope.Netrhej tu obálku.

urvat: He tore off my sleeve.Urval mi rukáv.

zadržet: hold back one's tearszadržet slzy

kapka: tear a strip of sb, BrE give sb a ticking offhovor. dát komu kapky seřvat

roznést: porazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds, BrE slate sth, argumenty ap. drive a coach and horses through sthroznést koho/co na kopytech

smlsnout si: roznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to piecespřen. hovor. smlsnout si na kom

vlas: tear one's hair, beat one's breastpřen. rvát si vlasy

bore: bore sb to tearsnudit koho k smrti