Hlavní obsah

vrazit

Dokonavé sloveso

  1. (zarazit) co do čeho thrust, drive(vnořit) sink sth into sth
  2. expr.(zastrčit) co do čeho shoveexpr.(nacpat) stuff, thrust, ram sth into sth
  3. (nasadit) co cram sth onhovor. plunk sth on
  4. expr.(vtrhnout) kam dash in(to) sth, storm, burst into sth
  5. (narazit) do koho/čeho ram into sth(havarovat) crash into sb/sth(bouchnout) bump into sb/sth
  6. ob. expr.(dát)jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb

Vyskytuje se v

kudla: vrazit komu kudlu do zad zraditstab sb in the back