Hlavní obsah

storm [stɔːm]

Vyskytuje se v

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný

storm cloud: storm clouds(černá) mračna hrozba, černé vyhlídky

petrel: storm petrelbuřňáček (malý)

porch: (storm) porchzávětří u vchodu domu

storming: storming of the Bastilledobytí Bastily

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

strand: The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.

calm: the calm before the stormklid před bouří