Hlavní obsah

fume [fjuːm]

Vyskytuje se v

exhaust: exhaust gases/fumesspaliny, výfukové plyny

plyn: exhaust fumes/gasesvýfukové plyny

výfukový: exhaust gases/fumesvýfukové plyny

zplodina: exhaust fumesvýfukové zplodiny

fume: exhaust fumesvýfukové plyny