Hlavní obsah

exhaust [ɪgˈzɔːst]

Podstatné jméno

  1. exhaust (pipe) BrEvýfukexhaust chambervýfuková komora
  2. výfukový plyn, zplodiny z motoruexhaust gases/fumesspaliny, výfukové plyny

Vyskytuje se v

fume: exhaust fumesvýfukové plyny

plyn: exhaust fumes/gasesvýfukové plyny

ventil: intake/exhaust valvesací/výfukový ventil

výfukový: exhaust gases/fumesvýfukové plyny

zplodina: exhaust fumesvýfukové zplodiny

vyčerpaně: look exhaustedvypadat vyčerpaně

vyčerpat: exhaust all possibilitiesvyčerpat všechny možnosti

zabrat: The work took a lot out of me., The work exhausted me.Práce mi dala zabrat.

exhaust: exhaust chambervýfuková komora