Hlavní obsah

exhausting [ɪgˈzɔːstɪŋ]

Vyskytuje se v

exhaust: exhaust (pipe)výfuk

exhaust: exhaust chambervýfuková komora

exhaust: exhaust gases/fumesspaliny, výfukové plyny

fume: exhaust fumesvýfukové plyny

plyn: výfukové plynyexhaust fumes/gases

ventil: sací/výfukový ventilintake/exhaust valve

výfukový: výfukové plynyexhaust gases/fumes

zplodina: výfukové zplodinyexhaust fumes

vyčerpaně: vypadat vyčerpanělook exhausted

vyčerpat: vyčerpat všechny možnostiexhaust all possibilities

zabrat: Práce mi dala zabrat.The work took a lot out of me., The work exhausted me.