Hlavní obsah

difficult [ˈdɪfɪkəlt]

Vyskytuje se v

obtain: difficult to obtaintěžko získatelný

find: She finds it difficult.Připadá jí to těžké.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

ďábelsky: diabolically difficultďábelsky těžký

zatěžko: sb finds it difficult to do sth, it's difficult for sb to do sthkomu je zatěžko udělat co

srozumitelný: difficult/easy to understandtěžko/snadno srozumitelný

těžký: difficult/tough/hard questiontěžká otázka

ukázat se: It proved to be very difficult.Ukázalo se to být velmi těžké.