Hlavní obsah

difficult [ˈdɪfɪkəlt]

Vyskytuje se v

obtain: difficult to obtaintěžko získatelný

find: She finds it difficult.Připadá jí to těžké.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

ďábelsky: ďábelsky těžkýdiabolically difficult

zatěžko: komu je zatěžko udělat cosb finds it difficult to do sth, it's difficult for sb to do sth

srozumitelný: těžko/snadno srozumitelnýdifficult/easy to understand

těžký: těžká otázkadifficult/tough/hard question

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.