Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) co cause sth, be the cause of sth(činit) makeHurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.působit komu starostiworry sb
  2. (jevit se) na koho jak give sb the impression of sth, strike sb as sth(vypadat) look(jevit se) appear (to be) sth(dělat silný dojem) impress sb(svým projevem) come across particularPůsobil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.
  3. (mít účinek) na koho/co have some effect, work, act on sth(následky ap.) affect(mít dopad) impactMohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.
  4. (pracovat) work as(ve funkci ap.) act as(být zaměstnán) be employed as
  5. (o firmě ap.) operate, be activeSpolečnost působí v oblasti...The company is active in the field of...
  6. (ovlivňovat) na koho/co influence sb/sth, exert influence upon, act upon sb

Vyskytuje se v

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.He looked calm.