Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) co cause sth, be the cause of sth(činit) makeHurikány působí velké škody.Hurricanes do a lot of damage.působit komu starostiworry sb
  2. (jevit se) na koho jak give sb the impression of sth(vypadat) look(kladně) impress sb(svým projevem) come across, cut a particular figure(znít) soundPůsobil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.
  3. (mít účinek) na koho/co have some effect, work, act on sth(následky ap.) affect(mít dopad) impactMohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.
  4. (pracovat) work as(ve funkci ap.) act as(být zaměstnán) be employed as
  5. (o firmě ap.) operate, be activeSpolečnost působí v oblasti...The company is active in the field of...
  6. (ovlivňovat) na koho/co influence sb/sth, exert influence upon, act upon sb

Vyskytuje se v

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.He looked calm.

působit: působit komu starostiworry sb