Hlavní obsah

cut [kʌt]

Slovesopt&pp cut

 1. (o)řezat, rozřezat, (po)krájet cocut sth openrozříznout, otevřít řezem co
 2. osf říznout se nožem, pořezat seHe cut his finger.Řízl se do prstu.
 3. stříhat vlasy, nehty, sekat trávu, sklízet úroduhave one's hair cutnechat se ostříhat
 4. zastřihnout, přistřihnout, zkrátit
 5. be cut být střižen oděv
 6. through sth prořezávat se čím, razit si cestu přes co snadno
 7. across/through sth střihnout (si) to přes co
 8. cut (down) snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.
 9. (z)krátit text písně ap.
 10. přerušit dodávky plynu, telefonní hovor ap.
 11. snímat, sejmout kartyHe cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti
 12. AmE, hovor.přestat s čímCut it out!Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!
 13. not cut it nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

Vyskytuje se v

corner: cut cornersodbývat to, flinkat to, flákat to dělat rychle či levně na úkor kvality

cut: be cutbýt střižen oděv

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut-throat: cut-throat (razor)břitva k holení

cut up: cut sth uprozřezat, rozstříhat co

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

size: cut sb down to sizeusadit, srovnat, usměrnit koho rázným činem ap.

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

tooth: cut one's teeth on/as/doing sthzaučit se, získat první zkušenosti na čem,jako co

work: have one's work cut outmít před sebou (pěkný) kus práce

cutting edge: be at the cutting edgebýt v čele vývoje ap.

edge: cutting edgešpička v technickém vývoji ap.

flower: fresh-cut flowersčerstvě řezané květiny

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass: cut the grass(po)sekat trávník

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

short: cut shortzkrátit, zkrácený

subsidy: subsidy cutssnížení dotací

supply: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

thread: tech. thread cuttingřezání závitu

through: cut throughproříznout

wound: cut woundřezná rána

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

free: He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

her: She cut her thumb.Řízla se do palce.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený