Hlavní obsah

grass [grɑːs]

Vyskytuje se v

barn: bot. barn grassježatka kuří noha

carp: grass carpamur bílý

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass over: grassed overzatravněný

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

snake: grass snakeužovka (obojková)

struggle: They struggled through the high grass.Prodírali se vysokou trávou.

hrachor: grass/Indian pea, common vetchhrachor setý

nasekat: mow grassnasekat trávu

semeno: grass seedtravní semeno

skokan: common/grass frogskokan hnědý

slaměný: grass widowerpřen. slaměný vdovec

sekat: cut/mow (the) grasssekat trávu

šlapat: Keep off the grass.Nešlapejte na trávu.

trávník: on the lawn/grassna trávníku

grass: the grasstrávník