Hlavní obsah

grass [grɑːs]

Vyskytuje se v

barn: bot. barn grassježatka kuří noha

carp: grass carpamur bílý

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass over: grassed overzatravněný

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

snake: grass snakeužovka (obojková)

hrachor: hrachor setýgrass/Indian pea, common vetch

nasekat: nasekat trávumow grass

semeno: travní semenograss seed

skokan: skokan hnědýcommon/grass frog

slaměný: přen. slaměný vdovecgrass widower

sekat: sekat trávucut/mow (the) grass

šlapat: Nešlapejte na trávu.Keep off the grass.

trávník: na trávníkuon the lawn/grass

trávník: (po)sekat trávníkmow the lawn/grass