Hlavní obsah

keep off

Vyskytuje se v

off: keep offsth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

šlapat: Keep off the grass.Nešlapejte na trávu.

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho