Hlavní obsah

grass [grɑːs]

Vyskytuje se v

barn: bot. barn grassježatka kuří noha

carp: grass carpamur bílý

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass over: grassed overzatravněný

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

snake: grass snakeužovka (obojková)